Gemeenschappelijk wonen in onze woongroep is een manier van leven, je levert geen zelfstandigheid in.

Je kiest voor wonen te midden van mensen voor wie onderling contact vanzelfsprekend is. Evenals respect voor ieders privacy.

Je vind het leuk om elkaar te steunen en samen te zorgen voor een inspirerende leefomgeving.

De woongroep heeft geen “thema” en kiest voor zo veel mogelijk diversiteit. Mensen met een verschillende levensovertuiging, culturele achtergrond, welstandsniveau en geaardheid zijn welkom.

Voor toetreders, bij voorkeur tot 70 jaar, is er gedurende een half jaar een periode van wederzijdse kennismaking.

De motieven voor deze manier van wonen en leven zijn divers.

Wij willen graag zo lang mogelijk de regie over het eigen leven behouden.

Door elkaar te steunen en aan te vullen, lukt dat beter.

Als goede buren geven wij elkaar aandacht en helpen elkaar met hand- en spandiensten.

“Samenredzaamheid” is zoveel meer dan zelfredzaamheid!

Samen kunnen wij ook zorgen voor een inspirerende leefomgeving.
Groepsleden delen hun hobby’s en interesses en doen veel met elkaar.
Zo ontstaan er allerlei initiatieven en activiteiten.
Gezamenlijk dragen we verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de woongroep.
Daarom is er niet alleen een bestuur dat alles regelt. Elk lid van de woongroep is lid van een werkgroep, die zorg draagt voor een onderdeel van het geheel.

Om een paar voorbeelden te noemen:

  • Een werkgroep die de PR voor zijn rekening neemt.
  • Een werkgroep die belangstellenden bezoekt en uitleg geeft over de introductieperiode.
  • Een kookteam dat voor het maandelijkse etentje zorgt.
  • Een werkgroep voor praktische zaken zoals boodschappen doen voor de algemene bijeenkomsten en kleine klusjes opknappen.